logo-mini

ИмреСабо

Рођен je у Мокрину 1956. године. Фотографије излаже од 1974. године и до сада је учествовао на преко 200 изложби, у земљи и иностранству, на којима је добио више награда и признања. Од 1980. године се професионално бави фотографијом као новински фотограф у редакцијама "Илустроване Политике", дневним листовима "Политика" и "Данас", недељницима "Интервју", "Нин" и "Blic News", као и у агенцији "Фонет", а од 1995. године самостално се бави примењеном фотографијом. Фотографије су му објављиване у многим значајнијим светским магазинима ("Stern", "Focus", "Spiegel", "Mond", "Lexpress", "Time", "Newsweek", "Herald Tribune", "Le Nouvell Observateur"...) и већини југословенских новина, као и у више монографија, каталога и публикација. Члан је УЛУПУДС од 1985. године. Данас ради као уредник фотографије магазина "Статус" у Београду.

www.imreszabo.com

Imre Sabo

Изложба Београд > Праг

Упознајте ауторе